Kapasite geliştirme, savunuculuk, izleme ve değerlendirme, cinsiyet entegrasyonu ve sosyal içerme konularında kapsamlı uzmanlığa sahip olan ARDI, topluluklarının refahını, direncini, güvenliğini ve güçlenmesini artıran bağlamsal hedeflere ulaşmak amacıyla, sivil liderlerin, kadınların, gençlerin, etnik ve dini azınlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeye adanmıştır. Suriye içindeki Suriyeli sivilleri ve çok çeşitli diğer toplulukları güçlendirerek, onların seslerinin güçlendirilmesi, en acil ve kendi belirledikleri ihtiyaç ve zorlukların üstesinden gelme kapasitesine sahip olmaları ve sivil toplum ve politik alanda liderlik rollerini üstlenecek donanıma sahip olmaları konusunda deneyimliyiz.

Çabalarımızın etkinliğini güçlendirmek ve projenin ömrü boyunca tüm programlama düzeylerinde sıkı hesap verebilirlik, şeffaflık ve güvenlik sağlamak amacıyla ARDI, çatışma ile ilgili riskleri, cinsiyet ve sosyal içerme ile ilgili boşlukları ve eşitsizlikleri, toplumsal ve politik engelleri ve proje sonuçlarını etkileyebilecek potansiyel zararlı sosyal tutumları rutin olarak tanımlar, inceler ve ele alır. Son derece bağlamsallaştırılmış, uyarlanabilir ve uygun maliyetli yöntemlerimiz dahilinde, çabalarımızın belirli bir birey veya grup için istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açmamasını sağlamak için Do-No-Harm ilkesini uyguluyoruz. Yaklaşımımız, kurumsallaşma ve sürdürülebilirliği sağlamak için yerel kapasite geliştirme ve kapsamlı bilgi aktarımına odaklanmaktadır.

ARDI, toplum direncini, adaleti, yaşam kalitesini ve sosyal katılımı artırmak amacıyla iyileştirilmiş ve sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için sivil toplum, siyasi alan, eğitim alanı, güvenlik sektörü ve sosyal çevre genelindeki çabaları birbirine bağlayan entegre, çok sektörlü, eşitlik odaklı ve cinsiyete duyarlı bir yaklaşım kullanarak yerel olarak çalışma konusunda tutkuludur. ARDI, çabalarının farklı yerel sesler ve bakış açıları olmadan başarılı olamayacağının farkındadır. Bu nedenle, sürdürülebilirliği ve her düzeyde olumlu etkiyi artırmayı amaçlayan tüm faaliyetlerin girdisini, liderliğini ve sahipliğini sağlamak için birçok sektördeki çeşitli yerel ortaklarla yakın bir şekilde çalışıyoruz.

%d blogcu bunu beğendi: